Przedsiębiorstwo MARLIBO 2000 Sp. z o.o. Ul. Wspólna 1
32-300 Olkusz
NIP 637-19-27-728

Tel/fax. +48 32 612 01 54
m2000@marlibo.com.pl
marczewska@marlibo.com.pl

Dane firmy:

REGON 357220239
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Nr KRS:0000135161
Kapitał zakładowy 827000zł
Prezes Zarządu: Czekaj Jacek