Pasza dla koni


Paszę pakujemy w opakowania polipropylenowe po 25 kg. Na palecie jest standardowo 500 kg lub wg życzeń klienta. Zamówienia przyjmowane są telefonicznie, mailem lub faxem.

                       

                         HORSGRAN – 1Z


Mieszanka granulowana dla koni na okres żywienia zimowego


 

Skład mieszanki: łuska słonecznika, otręby pszenne, owies,  

                            jęczmień, słonecznik, dodatek 

                            białkowy ( 98 % śruta sojowa genetycznie 

                            modyfikowana, 2 % śruta kukurydziana ), kreda, premiks Horse One, fosforan paszowy

                            dwuwapniowy.

                              

 

 

1 kg mieszanki zawiera;

 

Białko ogólne

11,50 %

Tłuszcz surowy

7,70 %

Włókno surowe

24,70 %

Energia brutto

17,10 MJ

Energia strawna

12,30 MJ

Popiół surowy

5,00 %

Fosfor

0,56 %

Wapń

1,17 %

 

* dostępna również w wariancie z aromatem jabłkowym

HORSGRAN – 1LMieszanka granulowana dla koni na okres żywienia letniego

 

Skład mieszanki: łuska słonecznika, owies, jęczmień, otręby pszenne, słonecznik, kreda, premiks Horse One, lepiszcze do pasz PellTech.

 

 

1 kg mieszanki zawiera;

 

Białko ogólne

9,64 %

Tłuszcz surowy

7,04 %

Włókno surowe

24,30 %

Energia brutto

17,60 MJ

Energia strawna

12,15 MJ

Popiół surowy

5,00 %

Fosfor

0,53 %

Wapń

1,16 %

* dostępna również w wariancie z aromatem jabłkowym

 

Przedstawiona pasza opracowana została przez pracowników Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie, przy udziale naszej firmy. Opracowując recepturę paszy przyjęto założenie, że produkt winien:

  • charakteryzować się dużą koncentracją energii zawartej w jednostce pokarmowej,
  • zapewniać wysoką strawność w organizmie konia,
  • dostarczać wysokowartościowe białko,
  • zawierać niewielkie ilości łatwo przyswajalnych tłuszczów,
  • być chętnie spożywany przez konie.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowano rodzaj paszy, której składnikiem jest ziarno i łuska słonecznika. Pasza ta charakteryzuje się wysoką energetycznością wynoszącą 12,0 MJ energii strawnej, co stawia ją w czołówce pasz znajdujących się na polskim rynku. Udało się uzyskać również wysoką strawność, co jest bardzo ważne gdyż tylko składniki o dużej strawności mogą być wchłaniane przez organizm konia oraz zużytkowane na cele bytowe i produkcyjne. W przypadku koni będzie to przyrost masy ciała, poprawna kondycja, wykorzystanie pracy konia (zaprzęg, siodło), rozwój płodu i produkcja mleka u klaczy oraz nasienia u ogierów. Przeprowadzone badania wykazały, że składniki pokarmowe znajdujące się w ziarnie słonecznika, a szczególnie w jego łusce są przyswajane w znacznym stopniu, co zdecydowanie podnosi strawność całości paszy (tabela nr 1).

 

Tabela 1. Zawartość składników strawnych w łusce słonecznika oraz współczynniki ich strawności

Składniki

Współczynnik strawności [%]

Składniki strawne [g/kg] łuski

Sucha masa

52,10

-

Substancja organiczna

52,65

454,5

Białko ogólne

51,64

30,3

Tłuszcz surowy

61,04

35,5

Włókno surowe

48,89

249,5

Bezazotowe substancje wyciągowe

54,20

127,9

NDF

48,08

349,6

ADF

34,71

208,9

Energia brutto

51,95

-

Energia strawna MJ/kg łuski

-

9,83

 

Niezależnie od ogólnych walorów paszy niezmiernie ważną rolę odgrywają jej poszczególne składniki.

Jak wiemy bardzo ważny składnik w żywieniu zwierząt stanowi białko. U zwierząt rosnących służy ono do budowy nowych tkanek, jest składnikiem mleka klaczy karmiących, bierze czynny udział w odbudowie zużytych tkanek oraz wchodzi w skład enzymów i hormonów.

Z punktu widzenia żywienia koni istotna jest nie tylko ilość białka w paszy, ale przede wszystkim jego jakość determinowana rodzajem aminokwasów w nim występujących. Pasza Horsgran jest bogata w aminokwasy, a przede wszystkim w aminokwasy egzogenne (tabela nr 2).

 

Tabela 2. Zawartość aminokwasów w łusce słonecznika

Aminokwas

g/kg łuski

Kwas asparaginowy

5,50

Treonina

2,60

Seryna

2,40

Kwas glutaminowy

9,05

Prolina

1,95

Glicyna

3,08

Alanina

2,26

Walina

2,51

Izoleucyna

1,94

Leucyna

3,24

Tyrozyna

2,53

Fenyloalanina

2,39

Histydyna

2,69

Lizyna

1,66

Arginina

2,72

Cystyna

1,45

Metionina

1,32

 

Dla koni rosnących szczególne znaczenie ma zasobność białka w lizynę i metioninę, a te znajdują się w paszy Horsgran w dostatecznej ilości.

Kolejny ważny składnik stanowią tłuszcze, które są jednak źle trawione przez konie, a ich nadmierny udział w dawce pokarmowej może powodować zaburzenia w metabolizmie składników pokarmowych. Niewielki ich udział w dawce o dużej zawartości kwasów nienasyconych decyduje nie tylko o poziomie energetyczności paszy ale także ma korzystny wpływ na sierść (połysk), szczególnie w okresie linienia oraz na kopyta (wytrzymałość). Pasza Horsgran zawiera ilość tłuszczy na pożądanym poziomie pochodzących głównie z nasion słonecznika o szczególnie korzystnej strukturze kwasów tłuszczowych. Prezentowany produkt w wersji letniej zawiera 70 g tłuszczu, z tego większość tłuszczu pochodzi z ziarna słonecznika natomiast w wersji zimowej 77 g tłuszczu. Tłuszcz słonecznikowy charakteryzuje się szczególnie korzystnymi parametrami ponieważ zawiera aż 84,56 % kwasów nienasyconych (tabela 3). Z tabeli tej wynika, że zasadniczymi kwasami są; kwas oleinowy (C18:1), linolowy (C18:2) należące do grupy kwasów tłuszczowych o charakterze hipercholesterolemicznym, obniżając ilość cholesterolu w organizmie. Występuje tu także kwas linolenowy (C18:3) w prawdzie w mniejszej ilości, jednak spełniający bardzo ważne funkcje fizjologiczne w organizmie zwierzęcym.

Tabela 3. Profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu słonecznika

Rodzaj kwasu tłuszczowego

 

Średnia [%]

Mirystynowy                         C 14:0

0,11

Palmitynowy                         C 16:0

9,81

Palmiooleinowy                    C 16:1

0,90

Stearynowy                           C 18:0

5,21

Oleinowy                              C 18:1

27,17

Linolowy                              C 18:2

55,27

Linolenowy                           C 18:3

1,09

Arachidonowy                      C 20:0

0,31

Eikozenowy                          C 20:1

0,13

Suma kwasów nasyconych

15,44

Suma kwasów nienasyconych

84,56

Stosunek kwasów nasyconych do nienasyconych

1:5,48

 

Istotną funkcję w procesie żywienia odgrywają również związki mineralne oraz witaminy.

Związki mineralne biorą udział w budowie układu kostnego, a jak wiemy w przypadku konia mocny i prawidłowy układ kostny decyduje o jego sprawności ruchowej, wytrwałości i sile.

Szczególną rolę odgrywają makroelementy takie jak: wapń, fosfor, magnez. Związki mineralne są aktywatorami wielu enzymów, regulują stężenie jonów wodorowych w płynach ustrojowych tworzące różnego rodzaju bufory oraz współdziałają z niektórymi witaminami.

Ze względu na stosunkowo szybką przemianę materii u koni, a także możliwość odnowy biologicznej po wysiłku, w procesie wzrostu i rozwoju zwierząt, reprodukcji, konieczny jest udział w dawce pokarmowej witamin, szczególnie tych rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K. Są to witaminy, których zwierzę nie syntetyzuje w organizmie, a muszą być dostarczane w paszach naturalnych lub w postaci dodatków produkowanych przez przemysł paszowy.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że w przypadku długotrwałego deficytu zarówno związków mineralnych jak i witamin może dochodzić do spadku apetytu, zahamowania wzrostu, zwiększenia kruchości kości, sztywności stawów, pojawienia się wola jak również zaburzeń płciowych oraz spadku mleczności u klaczy i innych niekorzystnych zjawisk w organizmie konia.

Mocne kości, prawidłowa budowa nóg i kopyt zależy w dużej mierze od odpowiedniego poziomu wapnia i fosforu w dawce pokarmowej, a dla maksymalnej absorpcji oraz optymalnego wykorzystania wapnia konieczna jest witamina D. Bardzo ważną funkcję spełniają takie pierwiastki jak: jod, mangan, cynk i selen. Jod wpływa korzystnie na zachowanie popędu płciowego, jakości nasienia, jak i prawidłowego przebiegu procesów enzymatycznych dotyczących wykorzystania białka, tłuszczu oraz węglowodanów w organizmie konia. Jego deficyt powoduje znaczny spadek popędu płciowego oraz pogorszenie się jakości nasienia u ogierów. U klaczy zaś powoduje zaburzenia cyklu płciowego ale także może być przyczyną poronień. Mangan z kolei związany jest z procesami enzymatycznymi dotyczącymi wykorzystania białka, tłuszczu i węglowodanów w organizmie konia, a niedobór cynku objawia się pogorszeniem zdrowotności kopyt oraz matowością sierści. W przypadku selenu najważniejsze jest utrzymanie jego właściwego poziomu w organizmie. Niedobór ale przede wszystkim przekroczenie dopuszczalnej zawartości grozi poważnymi konsekwencjami.

Jak już wspominaliśmy witaminy spełniają ważną funkcję w organizmie konia i tak: witamina D bierze udział w tworzeniu kości i zębów, witamina A odpowiada za prawidłowy proces widzenia i tworzenia tkanki ochronnej, witamina E odpowiada za prawidłowy rozwój embrionu, witamina K bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, a witamina C w transporcie elektrolitów i powstawaniu kolagenu.

Potrzeby te zostały zbilansowane i w postaci odpowiednich składników zawarte w produkcie o nazwie „Horse One” i „Horse One Apple”. Ilości składników pokarmowych dostarczanych przez zastosowanie tego premiksu na 1 kg paszy zawiera tabela nr 4.

 

Tabela 4. Zawartość witamin, makro i mikroelementów dodanych w paszy po zastosowaniu premiksu 0,5 %

                „Horse One” oraz „Horse One Apple”:

Wybrane składniki pokarmowe

Jednostka

Zawartość

 

Witamina A

j.m./kg

13 750

Witamina D3

j.m./kg

1 375

Witamina E

mg/kg

225

Witamina K

mg/kg

3,75

Witamina B1

mg/kg

10,5

Witamina B2

mg/kg

16,25

Witamina B6

mg/kg

7,5

Witamina B12

mcg/kg

50

Witamina C

mg/kg

200

Kwas Nikotynowy

mg/kg

23,75

Kwas Pantotenowy

mg/kg

10

Kwas Foliowy

mg/kg

5,5

Biotyna

mcg/kg

400

Chlorek choliny

mg/kg

187,5

Żelazo

mg/kg

62,5

Mangan

mg/kg

40

Cynk

mg/kg

137,5

Miedź

mg/kg

20

Kobalt

mg/kg

0,175

Jod

mg/kg

0,3

Selen

mg/kg

0,175

   

Uzupełnienia makroelementów takich jak wapń i fosfor dokonano poprzez zastosowanie fosforanu paszowego dwuwapniowego DCP-18.

Odpowiedni dobór składników pozwolił na wyprodukowanie mieszanki, którą można zaliczyć do czołówki produktów znajdujących się na rynku europejskim.

Doboru tego dokonano w wyniku wielomiesięcznych badań laboratoryjnych jak i doświadczalnych w takich stadninach jak Klikowa, Kalników i w Rząsce należącej do Akademii Rolniczej w Krakowie, które potwierdziły przyjęte wcześniej założenia.

Pasza Horsgran opracowana została głównie jako mieszanka uzupełniająca do pasz takich jak: zielonki z traw, słoma , siano, marchew, dla koni sportowo – rekreacyjnych, roboczych, dorosłych i młodzieży ale może być także stosowana dla koni wyczynowych. Wtedy stosujemy dawki większe nawet o 50 %, co potwierdziły doświadczenia wielu hodowców.

Przeprowadzone badania żywieniowe na klaczach źrebnych, karmiących, młodzieży, ogierach oraz koniach użytkowanych rekreacyjnie przy zastosowaniu mieszanki Horsgran wykazały pełną jej przydatność w żywieniu różnych grup koni tak w okresie zimowym, jak i letnim.

Dokonywane systematyczne obserwacje weterynaryjne nad stanem zdrowia zwierząt w okresie skarmiania paszą Horsgran potwierdziły we wszystkich grupach żywieniowych stan niezakłóconej pracy przewodu pokarmowego. Ponadto wszystkie grupy koni bardzo chętnie wyjadały mieszankę, co świadczy o jej smakowitości. W okresie żywienia koni wyżej wymienioną paszą u żadnego osobnika nie stwierdzono zaburzeń trawienia, biegunki czy zatkania. Badania owe nie wykazały także żadnych zmian w obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego i  funkcji perystaltycznych jelita grubego i cienkiego.

Przeprowadzone badania laboratoryjne krwi koni w cotygodniowych powtórzeniach wykazywały poziomy nie odbiegające od norm fizjologicznych. Wyraźnej poprawie ulegała okrywa włosowa koni, co można było zaobserwować już po upływie 2 tygodni żywienia paszą Horsgran.

 

Dokonując oceny prezentowanej paszy należy stwierdzić, że zapewnia ona:

o        wysoki poziom zarówno wartości energetycznej i odżywczej głównie poprzez dobór odpowiednich składników takich jak:

o       szerokiej gamy aminokwasów, w tym prawie wszystkich egzogennych,

o       najbardziej przyswajalnych przez organizm konia tłuszczów, zapobiegających powstawaniu nadmiernej ilości tzw. ”złego cholesterolu”,

o       niezbędnych witamin i mikroelementów,

o        zachowanie właściwego smaku i naturalnego zapachu, co powoduje, że chętnie i w całości wyjadana jest przez konie o czym w dużej mierze decyduje zachowanie świeżości.

o        W wyniku właściwego procesu granulacji udało się:

o       zachować równomierne rozprowadzenie wszystkich składników w całej masie paszy,

o       wyeliminować możliwość rozwarstwiania się paszy, co występuje przy mieszankach sypkich,

o       uniknąć pylistości, co w przypadku koni jest czynnikiem niezmiernie ważnym, ponieważ zapobiega powstawaniu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych i spojówek,

o       zmniejszyć straty przy pobieraniu paszy przez zwierzęta,

o       ułatwić transport, przechowywanie i dawkowanie poprzez właściwą technologię produkcji nadając granulatowi szklistą powłokę, co zapobiega degeneracji paszy.

 

Badania potwierdziły również, że proces rozłożenia się granulek w przewodzie pokarmowym konia trwa około 5 minut, po czym następuje jej trawienie, co także przebiega krócej w stosunku  do innych pasz, przyczyniając się do zapewnienia wysokiego współczynnika strawności.

Należy ponadto zaznaczyć, że prowadzone comiesięcznie badania paszy potwierdzają utrzymanie produktu na tym samym wysokim poziomie.

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy zarówno doskonałą mieszankę paszową w dwóch wariantach: na okres letni i okres zimowy, jak również szeroko zakrojone doradztwo w dziedzinie żywienia poszczególnych grup koni w zależności od wieku, stanu fizjologicznego klaczy, czy stopnia intensywności treningu konia sportowego.